head >نهالستان قلعه نوی | کتل پا

نهالستان قلعه نویکتل پاکوتالپا با نام علمی  Cotalpa Bignonioides که به انگلیسی Indian Bean Tree می باشد درختی است خزاندار از خانواده Bignoniaceaeمنشا این نواحی جنوب شرقی ایالات متحده امریکا می باشد. گل های خوشه ای سفید کرم تا صورتی با توجه به منطقه کاشت از اردیبهشت ماه شروع به ظاهر شدن می کند.